Żłobek WESOŁE SŁONIĄTKO w Tychach

Opieka żłobkowa z dofinansowaniem EFS

Rekrutacja do żłobka
Wolne miejsca: 0

O PROJEKCIE

Nowe miejsca w żłobku Wesołe Słoniątko – gwarancja aktywności zawodowej tyskich rodziców

RPSL.08.01.03-24-079A/17

Projekt Nowe miejsca w żłobku Wesołe Słoniątko – gwarancja aktywności zawodowej tyskich rodziców współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Organizator i miejsce realizacji projektu

Organizatorem projektu jest pan Krzysztof Nowak, właściciel żłobka. Projekt realizowany jest w budynku placówki w Tychach przy ulicy Filaretów 5 [zobacz na mapie]. Za zarządzanie projektem odpowiedzialny jest podmiot TACON Group spółka jawna z siedzibą w Katowicach.

Okres realizacji

Projekt realizowany jest w okresie od lipca 2018 roku do października 2019 roku, w tym:

 • wykonanie prac adaptacyjnych i zakup wyposażenia (od lipca do października 2018 roku)
 • opieka nad dziećmi (od listopada 2018 roku do października 2019 roku)
 • Cele i planowane efekty projektu

  Głównym celem projektu jest ułatwienie powrotu na rynek pracy 5 rodzicom/opiekunom oraz utrzymanie zatrudnienia przez 15 rodziców/opiekunów dzieci w wieku do lat 3 z Tychów.
  Utworzonych zostanie 20 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat w placówce Organizatora w Mysłowicach przy ul. Filaretów 5. Wsparciem objętych zostanie 20 osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3, w tym:

 • 2 osoby, które powrócą na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/wychowaniem dziecka (tj. po urlopie macierzyńskim/rodzicielskim),
 • 3 osoby, które są poza rynkiem pracy ze względu na konieczność opieki nad dzieckiem do lat 3 (po urlopie wychowawczym-bierne zawodowo/pozostające bez pracy, które znalazły pracę lub poszukują pracy-bezrobotne),
 • 15 osób pracujących, które nie przebywają na żadnej formie urlopu związanego z opieką nad dziećmi.
 • Wartość projektu

  Całkowita wartość projektu: 511.706,25 zł, w tym:

 • dofinansowanie ze środków unijnych – 434.950,31 zł
 • dofinansowanie z budżetu państwa – 15.351,19 zł
 • wkład własny – 61.404,75 zł
 • REKRUTACJA DO ŻŁOBKA

  Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 dofinansowana ze środków EFS

  Kandydatem do projektu, w którym miejsca opieki żłobkowej dofinansowane są z EFS może być wyłącznie rodzic/opiekun prawny dziecka w wieku do lat 3, który oświadczy, iż w dniu rozpoczęcia udziału w Projekcie będzie posiadać status osoby:

 • pracującej (lub prowadzącej działalność gospodarczą) i przebywającej na urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim
 • pracującej i przebywającej na urlopie wychowawczym
 • pracującej (lub prowadzącej działalność gospodarczą)
 • bezrobotnej
 • Za dzień rozpoczęcia udziału w projekcie uważa się dzień rozpoczęcia uczęszczania do żłobka dziecka Kandydata/Uczestnika projektu.

  ZAMÓWIENIA DO PROJEKTU

  Sekcja przeznaczona dla podmiotów świadczących usługi budowlane, cateringowe lub związane z dystrybucją wyposażenia dla żłobków

  Organizator Projektu ogłasza zapytania ofertowe (dotyczy procedur rozeznania rynku i zasady konkurencyjności).

  Zapytania ofertowe

  Zapytanie nr 1 - Przeprowadzenie prac adptacyjnych w lokalu żłobka

  Ogłoszono: 2018-11-13 | Zakończono: 2018-11-16
  Status: zakończone
  Zobacz treść
  Pobierz formularz ofertowy

  Zapytanie nr 2 - Świadczenie uslugi cateringowej do projektu

  Ogłoszono: 2018-11-13 | Zakończono: 2018-11-16
  Status: zakończone
  Zobacz treść
  Pobierz formularz ofertowy

  Zapytanie nr 3 - Wykonanie ściany szklanej

  Ogłoszono: 2018-11-26 | Zakończono: 2018-11-28
  Status: zakończone
  Zobacz treść
  Pobierz formularz ofertowy

  Zapytanie nr 4/5 - Zakup wyposażenia meblowego i zabawkowego

  Część 1 - Dostawa wyposażenia
  Ogłoszono: 2018-11-29 | Zakończono: 2018-12-05
  Status: zakończone
  Zobacz treść
  Pobierz formularz ofertowy

  Część 2 - Dostawa wyposażenia, w tym edukacyjnego i zabawowego
  Ogłoszono: 2018-12-17 | Zakończono: 2018-12-19
  Status: zakończone
  Zobacz treść
  Pobierz formularz ofertowy

  Dane teleadresowe żłobka WESOŁE SŁONIĄTKO

  Tychy, ul. Filaretów 5 (pokaż jak dojechać)
  Napisz do nas
  Kontakt z Organizatorem: +48 692 932 840
  Kontakt z Kierownikiem Projektu: +48 539 986 376

  niniejsza witryna jest własnością spółki TACON Group s.j.